Styrelse


Lagunda Hembygdsförenings styrelse 2021

Ordförande Birgitta Lindell
Vice ordförande Lennart Torsner
Kassör Göran Wåger
Sekreterare Elisabeth Hagman
Ledamot Ove Hjelm
Ledamot Monica Andreasson

 

Adjungerade styrelsemedlemmar
Styrelsen har tills vidare inga adjungerade medlemmar


Ansvarsområden inom föreningen

Kappen, Skolmuséet och Wilenska samlingarna:           Ove Hjelm
Tingshuslokalen uthyrning:                                                 Lennart Torsner
Tingshuslokalen Lokalansvar:                                             Vakant
Information: (Sociala medier, hemsida affischering,
                         broschyrer, årsskrift mm):                           Monica Andreasson och Elisabeth Hagman
Skyltansvar:                                                                              Lennart Torsner
Studiecirklar, föredrag mm:                                                  Lennart Torsner

 

Valberedning
Vakant

Revisorer
Gunvor Matsson, sammankallande
Lars Lundberg

Suppleanter
Ingegerd Rekestad och Birgitta Jerpdal

 

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Ändrad av: Lagunda Hembygdsförening (2021-04-05 16:10:15) Kontakta föreningen
Skapad av: Lagunda Hembygdsförening (2012-04-05 07:12:56) Kontakta föreningen