Styrelse


Lagunda Hembygdsförenings styrelse 2022

Ordförande Birgitta Lindell
Vice ordförande Lennart Torsner
Kassör Lennart Torsner
Sekreterare Monica Andreasson
Ledamot Ove Hjelm (avled under år 2022)
Ledamot Elisabeth Hagman
Ledamot Susan Öster
Ledamot Margareta Palmen

 

Adjungerade styrelsemedlemmar
Styrelsen har tills vidare inga adjungerade medlemmar


Ansvarsområden inom föreningen

Kappen, Skolmuséet och Wilenska samlingarna:          Margareta Palmér, Birgitta Lindell, Susan Öster
Tingshuslokalen uthyrning:                                                 Lennart Torsner
Tingshuslokalen Lokalansvar:                                             --
Information: (Sociala medier, hemsida affischering,
                         broschyrer, årsskrift mm):                           Monica Andreasson, Elisabeth Hagman, Susan Öster
Skyltansvar:                                                                             Lennart Torsner
Studiecirklar, föredrag mm:                                                 Lennart Torsner

 

Valberedning
Vakant

Revisorer
Gunvor Matsson, sammankallande
Lars Lundberg

Suppleanter
Ingegerd Rekestad och Birgitta Jerpdal

 

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-05 07:12:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lagunda Hembygdsförening (2023-02-10 16:07:47) Kontakta föreningen