Nysätra kyrkstig

 

Gammal kyrkstig gångbar igen

Stig Nilsson i Högby hörde sin far berätta om hur han följde sin pappa när han gick ”gröna gatan” genom skogen till Nysätra kyrka. Den var både kyrkstig och arbetsväg för torparna. Lördagen den 14 september 2010 blev ett historiskt ögonblick, då den gamla kyrkstigen kunde återinvigas och det var Stig Nilsson som klippte bandet.
Han tackade alla som gjort det möjligt att få stigen framkomlig igen; markägarna Håkan Malmkvist, Anders Hellberg, Mats Karlsson och ”stigfinnarna” i Lagunda hembygdsförenings kyrkstigsgrupp, Kjell Bodin, Ivar Eriksson, Erik Johansson, Ingvar Söderberg, Sten Sjöström, Ann-Mari Hagman, m fl.
Stig Nilsson hade länge funderat på den gamla kyrkstigen. Försommaren 2009 kontaktade han Lagunda hembygdförening, som blev intresserad och en kyrkstigsgrupp bildades.
Kyrkstigen finns inritad på en gammal karta, men att exakt återskapa sträckningen visade sig vara omöjligt med tanke på dagens odlingslandskap och bebyggelse. Så nu går kyrkstigen från skogsvägens vändplan vid Bengtsbo, passerar Kyrkröret, ett stenröse mitt i skogen där fyra byar möts, Nysätra, Fallet, Fiskmansbo och Resta. Stigen slingrar sig genom urskogen förbi torpet Vilan, där kyrkväktaren en gång bodde och så öppnar sig landskapet i Nysätrabäckens dalgång vid Danviken, som ligger en bit från Nysätra kyrka. Sträckan är cirka två och en halv kilometer lång.
Hembygdsföreningens kyrkstigsentusiaster såg till att kyrkstigen röjdes, rensades och snitslades och den kan nu användas av alla och envar: hembygdsföreningen till gökotta och kulturvandringar, kyrkan till pilgrimsvandringar och friluftsgudstjänster och skolan i hembygdskunskap.
Monica Andreasson

Nysätra kyrkstig

Initiativtagare till att den gamla kyrkstigen har återskapats är Stig Nilsson i Högby som hörde sin far berätta hur han följde sin far, när han gick genom skogen till Nysätra kyrka.
Inom Lagunda hembygdsförening bildades 2009 en kyrkstigsgrupp som har återskapat stigen så som den i huvudsak såg ut i mitten av 1800 talet. Detta med hjälp av en gammal karta.
Den exakta sträckningen har inte varit möjlig och återskapa på grund av dagens odlingslandskap och bebyggelse.
Ingen vet egentligen hur gammal kyrkstigen är, men kan nog anta att den har funnits lika länge som kyrkan.
Kyrkstigen är ca 2,5 km lång och går mellan Nysätra by och Bengtsbo, och är snitslad med rödmarkerade stolpar och band.

Vägvisare markerad ”Kyrkstigen” finns i Nysätra by ca 200 meter in på vägen mot Österunda.
Vill man gå från Bengtsbo åk vägen mellan Mosta och Åloppe, sväng in mot Fallet och följ vägen till vänster till vägens ände. Det går endast att parkera en bil.
Det finns även vägvisare markerad ”Kyrkstigen”till en skogsväg mellan Mosta och avfarten till Fallet. Vägen slutar vid en vändplan där markerad stig leder till kyrkstigen ca 400 meter söder om Bengtsbo.
På skogsvägen finns en bom som kan vara låst.
Behöver man parkera bilen vid skogsvägens vändplan, kontakta då
Erik Johansson tel: 0171-46 61 20.

Bo Trostedt