Kvekgården

 

Friluftsmuseet Kvekgården, Fröslunda socken, Örsundsbro

Kvekgården, OL-Jans gård eller Lottas gård i Kvek är en gammal Upplandsgård från senare hälften av 1700-talet. OL-Jan föddes föddes på gården 1782. OL-Jan och hans fru Anna-Lisa fick 10 barn varav 6 uppnådde vuxen ålder. Charlotta, Lotta, föddes 1829 och bodde kvar på gården till sin död 1926. Kvekgården invigdes den 27 maj 1934 som Lottas gård i Kvek. From 1979  förvaltas Kvekgården av Upplandsmuseet, på uppdrag av Upplands Fornminnesförening. Lagunda hembygdsförening har sedan 2002 ansvaret för öppethållande under sommarmånaderna, med visningar för grupper, enskilda besökare och skolklasser. Hembygdsföreningen arrangerar pedagogiska program för skolklasser och programverksamhet som nationaldagsfirande, slåttergille, friluftsgudstjänst och allsångsafton, i samarbete med bl a Lagunda församling och Lions Club. Hembygdsföreningen ansvarar för skötsel av marken samt mindre underhåll av byggnaderna.

Öppethållande 2018
12 maj-26 augusti
Lördag-söndag kl 13-16

Guidning: 30 kr.

Guidning på annan tid kontakta Ann-Mari Hagman tel. 070 580 44 96
E-post: [email protected]

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter