Handelsmuseet ”Kappen”


Image
Beskrivning: Kappen

 

Handelsmuseet ”Kappen”, ett museum över Hagunda och Lagunda häraders varuanskaffningsaktiebolag. Varuanskaffningsaktiebolaget kom till genom landshövding Robert von Kraemers försorg år 1850. Sveriges första kooperativa bolag. Byggnaden är i stort sätt en kopia av den så kallade första ”Bolagsboden” och står också på samma plats vid hamnen. Inredningen är till stor del från Tuna handel i Hjälsta. Museet invigdes den 6 juli 1978 av landshövding Ragnar Edenman.

Image

Beskrivning: Anna-Maja Hådell bakom disken 2014 under 150-års firandet Fotograf: Göran Wåger

Namnet ”Kappen ”behölls på byggnaden. Varför det gamla spannmålsmagasinet kallades för ”Kappen” vet man inte säkert.
Det finns två versioner.
Namnet har med spannmålsmåttet kappe att göra.
En annan version från gamla i bygden gör gällande att ett kappland mark hörde till magasinet och att därför kom att kallas ”Kappen”.
Museet inrymmer också lokal sjöfartshistoria.

Museet ägs och förvaltas av Lagunda hembygdsförening.

Läs mer i broschyren om kappen

 

Kappens öppettider för 2024 

Kappen öppnar i samband med Våryran i Örsundsbro lördagen den 25 maj och har därefter öppet alla lördagar under juni, juli och augusti kl 11.00 -14.00

Midsommar stängt

Mickelsmäss 10.00 - 17.00
 

För visning och mer information kontakta Margareta Palmén

Mobilnr 070-292 38 37

 

Image

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-28 18:21:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lagunda Hembygdsförening (2024-04-07 19:23:20) Kontakta föreningen