Årsmöte 2017

Hembygdsföreningens fyrtiofemte årsmöte

Lagunda är en av Upplands största hembygdsföreningar med 360 medlemmar. I år fyller föreningen 45 år och en av dem som varit med från början är Valdis Ordeus. Hon var givetvis på plats när hembygdsföreningen höll årsmöte i Hjälsta bygdegård.

Föreningen bildades den 9 augusti 1972 och Valdis Ordeus var föreningens första ordförande. Vid årsmötet blev hon firad då hon nyligen fyllt 90 år. Hembygdsföreningen fick också en ny hedersmedlem Ivar Eriksson, 92 år, fortfarande mycket aktiv med lie och i smedjan på Kvekgården när skolbarnen kommer på sitt årliga besök.

Elisabet Kjellen avtackades med blommor efter sina år i festkommittén.

 Uppskattad underhållare var Johan Long, som bjöd på sköna toner och historia kring nyckelharpan. Han har spelat nyckelharpa i sju år och studerar nu på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han spelade bl a låtar av Bysskalle och Erik Sahlström och en egen komposition inspirerad från 1700-talet.

 Årsmötet var välbesökt och inleddes som brukligt med Upplandssången och minnesstund över bortgångna medlemmar. Hela styrelsen omvaldes med Ann-Mari Hagman som ordförande, Bo Trostedt, v ordf, Birgitta Lindell, sekr, Göran Wåger, kassör, Bo Nilsson, reseansvarig och ledamöterna Gun Franck, Birgitta Wennerberg, Ove Hjelm och Håkan Johansson.

Det gångna verksamhetsåret har varit innehållsrikt med kulturvandringar, nationaldagsfirande och skolans dagar på Kvekgården, Mickelsmässutställning och representation i andra föreningar. Föreningens handels- och sjöfartsmuseum Kappen hade förra året över tusen besökare och Kvekgården hade många guidade turer, bl a för 87 Aktiva Seniorer från Västerås och en grupp från Hagagymnasiet i Norrköping. Kvekgården ägs av Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund men Lagunda hembygdsförening sköter gården och ordnar aktiviteter och visningar.

Det kommande verksamhetsåret lär bli minst lika aktivt. Planerat är gökotta, resa till Uppländska vallonbruk, nationaldagsfirande, skoldagar och kulturvandringar för skolelever. I början av september planeras en kulturvandring runt det nya skyltsystemet i Lagundabygden, som hembygdsföreningen tog initiativ till jubileumsåret 2014. Sex informationsskyltar finns vid Kappen, en vid varje kyrka (10 st) och nu är ytterligare sex skyltar på gång. De ska placeras vid Tuna, Görlinge, Viggeby, Örsunda, Åloppe och Hällby.

Monica Andreasson

Johan Long från Uppsala bjöd på ett varierat program kring nyckelharpans historia.

Johan Long från Uppsala bjöd på ett varierat program kring nyckelharpans historia.

Ivar Eriksson, 92 år blev ny hedersmedlem i Lagunda hembygdsförening.

Ivar Eriksson, 92 år blev ny hedersmedlem i Lagunda hembygdsförening.

Valdis Ordeus blev Lagunda hembygdsförenings första ordförande när föreningen bildades 1972. Vid årets årsmöte hyllades hon då hon nyligen fyllt 90 år.

Valdis Ordeus blev Lagunda hembygdsförenings första ordförande när föreningen bildades 1972. Vid årets årsmöte hyllades hon då hon nyligen fyllt 90 år.

Hela styrelsen omvaldes. Från vänster Birgitta Lindell, Ann-Mari Hagman, ordf, Gun Franck, Birgitta Wennerberg. Bakre raden Ove Hjelm, Bo Trostedt och Göran Wåger. Saknas på bilden gör Håkan Johansson och Bo Nilsson.

Hela styrelsen omvaldes. Från vänster Birgitta Lindell, Ann-Mari Hagman, ordf, Gun Franck, Birgitta Wennerberg. Bakre raden Ove Hjelm, Bo Trostedt och Göran Wåger. Saknas på bilden gör Håkan Johansson och Bo Nilsson.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter