Lagga i valet

Lagga i valet

Kom och hör hur våra kommunpolitiker ser på framtiden för Lagga och Knivstas landsbygd
Onsdag den 24 augusti 2022 kl 19-21 i Laggagården 


Det finns två syften med mötet: Dels att vi som ska rösta får höra hur de olika partierna som ställer upp i kommunalvalet ser på framtiden för Knivstas landsbygd, och speciellt för Lagga, dels att partierna får höra vilken framtid Laggabor och andra mötesdeltagare tänker sig för vår bygd.  Vad önskar laggaborna av sina politiker?


Vi ska försöka hålla diskussionen inom tre större frågor:
1.       Bebyggelse på landsbygden, dvs hur boende och verksamheter kan förenas på ett bra              sätt med ett levande jord- och skogsbruk i en bygd som vi tycker om
2.       Skolan
3.       Vatten- och avlopp på landsbygden
4.       Övriga frågor, t.ex. kommunikationer, ett klimatsmartare Lagga ….
         

Arrangör: Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

 


Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2022-08-14 17:00:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2022-08-23 20:42:03) Kontakta föreningen