Kyrkogatan

Kyrkogatan
Till vänster på krönet ligger idag Högåskyrkan. Villan finns kvar än idag men var pionjär på gatan när bilden togs.
Tidigare var detta Skövdevägens sträckning ut från Tibro Stora torg.
Fotograf

Joel Bengtsson