Bäckadalsgatan

Bäckadalsgatan
Idag brandstation på platsen för denna byggnad.
Fotograf

Okänd