Bäckadalsgatan

Bäckadalsgatan
Byggnaden var belägen där det idag är brandstation. 
Fotograf

Okänd