HC-huset

HC-huset
HC står för Harry Carlsson, företagare och riksdagsman.
Fotograf

Okänd