Kvicks Möbelfabriks brand

Kvicks Möbelfabriks brand
Tennistältet syns i bakgrunden och byggnaden låg i Holmgatans förlängning på sporthallsområdet.
Fotograf

Okänd