Baggebo industriområde

Baggebo industriområde
Riksbyggena uppe till vänster i bild, på andra sidan järnvägen. Ajfa-möbler närmast i bild byggdes i början på 1960-talet. Idag finns här Thai-restaurang och lite annan verksamhet. City-möbler i vänster nederkant
Fotograf

Okänd