Baggebo industriområde

Baggebo industriområde
Recta mitt i bild. Tua till höger i bildens överkant. I förgrunden gamla Hörnebovägen som idag blivit gång- och cykelväg genom Språttebo.
Fotograf

Okänd