Brittgården

Brittgården
Brittgården under uppbyggnaden, Flera flerbostadshus på plats men en hel del saknas också.
Fotograf

Okänd