Ekmans möbler

Ekmans möbler
Korsningen Grönhultsvägen och Riksväg 49 med Ekmans möbler med Ulferts gamla utmed Värsåsvägen i bakgrunden. Som många fabriker har byggnaden gjorts om till lägenheter.
Fotograf

Okänd