Riksbyggen

Riksbyggen
Det fanns två livsmedelsaffärer på området på den tiden. Dels i den låga byggnaden mitt i bilden till vänster men också en butik i bottenplanet på flerbostadshuset längst till höger utmed Västra Långgatan.
Fotograf

Okänd