Ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet
Ålderdomshemmet/senare kommunhuset under uppbyggnad.
Fotograf

Okänd