Ålderdomshemmet flyttar

Ålderdomshemmet flyttar
Ålderdomshemmet utryms och byggnaden blir kommunhus! Jontes express från Skövde flyttade mycket och mångas ägodelar genom åren.
Fotograf

Okänd