Breviksvägen

Breviksvägen
Häggetorps gård in till vänster i bild. Katrineberg i bakgrunden
Fotograf

Okänd