Romells

Romells
Användes av elverket föregångare till dagens Tibro energi som lager och lunchrum.
Fotograf

okänd