Katrineberg

Katrineberg
Ålderdomshemmet, sedermera Kommunhus och vandrarhem syns utmed Breviksvägen högt upp och mitt i bilden.
Fotograf

Okänd