Katrineberg, Affären

Katrineberg, Affären
En tidigare bild utan plattor på fasaden.
Fotograf

Okänd