Stora torget, Frydéns

Stora torget, Frydéns
Med orienteringsanvisningar i bilden. Posten har också varit i "längan".
Fotograf

Okänd