Albert Larssons fabrik

Albert Larssons fabrik
Fredsgatan 61 vid gatans ände.
Fotograf

Okänd