Fredsgatan

Fredsgatan
Fredsgatan och Tibro centrum under tidigt 1980-tal.
Fotograf

Okänd