Skövdevägen

Skövdevägen
Skövdevägen i förgrunden med Smulebergs gård intakt.
Fotograf

Okänd