Vallgatan

Vallgatan
Hela Tibro centrum eller åtminstone delar av Vallgatan gick under klubban!
Fotograf

Okänd