Vallgatan 13

Vallgatan 13
Bostad och fabrik på samma tomt
Fotograf

Okänd