Vallgatan 12

Vallgatan 12
Ackmarks hus.
Fotograf

Okänd