Centrum Söder

Centrum Söder
Södra centrum från järnvägen med Storgatans dåvarande krökning mitt i bild. Ingen viadukt under järnvägen med Cityhuset är på plats.
Fotograf

Oscar Blad AB