Vid årsmötet den 31 mars 2019 beslöts genom en stadgeändring att anta föreningens nya namn: Kyrkefalla Hembygdsförening. Det nya namnet kommer att införas efter hand.  Det gamla längre namnet lever vidare i tidigare dokumentation.


Förening:

Kyrkefalla Hembygdsförening

Skapad av: Conny Löfving (2019-04-01 11:25:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Conny Löfving (2019-04-01 11:25:41) Kontakta föreningen