Bli medlem

MEDLEMSKAP

Den årliga medlemsavgiften i Kyrkefalla Hembygds- och Fornminnesförening är 120 kr. Betalas via Plusgiro: 37 05 40-7

Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill veta mer innan du engagerar dig.