Balteryd av idag

I dagens Balteryd försöker Hembygdsföreningen hålla, hus, inredning och trädgård i så autentiskt skick som möjligt. Många evenemang hålls inomhus varför det också måste tillåtas vara praktiskt för sådana ändamål. Andra våningen i huvudbyggnaden är iordningställd som ett litet museum med kläder, möbler och föremål som har funnits på gården eller som donerats och bedömts passa in i miljön. Här finns också redskap för kardning spinning och vävning för de tillfällen då skolbarn introduceras i ”dåtidens” seder och bruk.

PrivatFotograf: Privat

Klädkammaren på andra våning

PrivatFotograf: Privat

Interiör sängkammare andra våning

 

Flygelbyggnaderna

Den ena av flygelbyggnaderna har använts som bostad fram till för bara något decennium sedan. När den sista bofasta familjen flyttade ut började huset användas som möteslokal för Hembygdsföreningen och övriga föreningar inom Tibro längs åna. Köket används när det är något större publikt evenemang i görningen.

PrivatFotograf: Privat

Flygelbyggnad med kök och utrymmen för möten.

Den andra flygeln är en typisk magasinsbyggnad där en del redskap för driften av dagens Balteryd förvaras. Byggnaden används också som förvaring för en del av samlingarna. Sedan våren 2015 har det mittre rummet iordningsställts som en utställning. Där visas redskap, verktyg och föremål som förekommit på en typisk gård från 1700- eller 1800-talet. Tidigt 1900-tal finns också representerat. Här visas en hyvelbänk med typisk utrustning, en domkraft, laggkärl och verktyg för tillverkning av dessa. Många redskap för bearbetning av jorden och seldon för både oxar och hästar. Det finns också några mindre vagnar och kärror, för förflyttning av både männsikor och packning. En våg och en kvarnsten samt bikupor är en del av det som visas. Som brukare av jorden fick man var händig i det mesta och tillverka väldigt många av sina redskap hemma på gården. Föremålen har skänkts eller köpts in på auktioner genom åren.

PrivatFotograf: Privat

”Boa” med utställning av verktyg och redskap från en gård från förr.

PrivatFotograf: Privat

Den gamla hyvelbänken med diverse handverktyg på utställningen i boa.

PrivatFotograf: Privat

Laggkärl och bikupor bland föremålen i boa.

PrivatFotograf: Privat

Seldon för hästar och oxar samt små vagnar med stora hjul.

Smedjan

Gårdens smedja är renoverad och i användbart skick. Den är flyttad till Balteryd från gården Orrebo. Ytterligare en del av den självhushållande gamla bondgårdens naturliga byggnader.

PrivatFotograf: Privat

Smedjan från Orrebo som är fullt funktionsduglig än idag.

Ingelsby skola

Skolan används för föreläsningar, möten och övningar med folkdanslaget. Skolsalen har en gammal autentisk inredning för skola och kan också ställas iordning för undervisning av skolbarn på gammalt vis.

Övriga byggnader

Den gamla ladugården används för förvaring av både Hembygdsföreningens och andra föreningars föremål. Hembygdsföreningen har flera vagnar i sin ägo som det finns vaga planer på att kunna visa upp i något utrymme i ladugården.

Kölnan på gården var platsen torkning av spannmål och humle samt framställning av öl och brännvin. Under senare år användes den också för tvätt. Själva byggnaden är nyligen återställd i hållbart skick och det finns i planen att ställa iordning detta utrymme för att visa upp hur tvätt, byk och färgning av garn kunde gå till.

PrivatFotograf: Privat

Kölnan som idag hyser grejer som använts vid tvätt och färgning.

Gården har också en jordkällare där man kan beskåda hur förvaring av matvaror gick till innan kylskåpens och frysboxarnas tid.

PrivatFotograf: Privat

Jordkällare med hyllor för förvaring av konserver med mera.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter