Styrelse

Ordförande
Lennart Dorthé
Södra Hamngatan 13 , 457 40 Fjällbacka
Telefon: 0525 31023 / 076 018 20 00
E-post: [email protected]

Vice ordförande
Barbro Lindbom
Husebergsvägen 6, 457 46 Hamburgsund
Telefon: 0525 337 51 / 070 570 14 46
E-post: [email protected]

Sekreterare
Inga-Lill Sörgard
Fåglekärr Lindhagen 1,   455 97 Dingle
Telefon: 070 243 23 52
E-post: [email protected]

Kassör
Ulla Tisell
Grind 1, 457 43 Fjällbacka
Telefon: 0524 701 35  /  070 249 93 02
E-post: 0524 [email protected]

Ledamot
Britt Blad
Jore Skräddarled 7, 457 42 Fjällbacka
Telefon: 070 263 82 97
E-post: [email protected]

Ledamot
Eivor Kristensson
Kville Petters väg 5,  457 43 Fjällbacka
Telefon: 0525 351 64  /
E-post: [email protected]

Ledamot
Kerstin Jernberg
Bagarevägen 3, 457 45 Hamburgsund
Telefon: 070 680 59 89
E-post:[email protected]

Ersättare
Ebbe Melin
Wrem 1, 457 43  Fjällbacka
Telefon: 0525 353 37  /  073 931 65 31
E-post: [email protected]

Ersättare
Karin Olsson
Ånneröd, 457 56 Rabbalshede
Telefon: 0525 36079  /  073 930 1813
E-post: [email protected]

Ersättare
Monica Bergenhäll
Färjevägen 1,  457 46 Hamburgsund
Telefon: 0525 330 96  /
E-post: [email protected]

Ersättare
Ove Tisell
Humlekärr 5,  457 43 Fjällbacka
Telefon: 0524 700 35  /  070 571 97 63
E-post: [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter