Föreningens historia

Kville hembygds- och fornminnesförening bildades år 1936 på initiativ av folkskollärare Anders Olsson i Högedsten.
Anders lade grunden till föreningens samlingar genom att åka runt på auktioner och köpa, ofta med egna medel, en massa gamla bruksföremål. Inte nog med att föreningen hade ont om pengar, den hade heller ingen lokal att förvara föremålen i. Räddningen blev, enligt vad som sagts, vinden på Högedstens skola.
Anders Olsson blev den förste ordföranden, sekreterare blev Annie Wehlin, lokalredaktören för Bohusläningen, och kassör blev Hilding Edesten.