Å R S M Ö T E

28 April 2020

29 april 2020
kl 19.00
Folkets Hus
Hamburgsund


Editerad av: Inga-Lill Sörgård (2020-02-09 19:54:48)

Kville Hembygds- och fornminnesförening

Plats: Folkets Hus Hamburgsund

Börjar: 28 April 2020 19:00

Slutar: 28 April 2020 21:00