Kvidinge församlingshem


Inom Kvidinge församling har sedan tidigt 1900-tal förelegat intresse för en särskild samlingssal. Donationer har gjorts för detta ändamål. I slutet av 1950-talet uppmärksammades möjligheten att i det nedlagda hospitalet inreda sådana lokaler för kyrkans verksamhet. Kungl. Maj:t godkände Gyllenbielkeska Stiftelsens försäljning av hospitalbyggnaden till församlingen. Detta skedde under förutsättning att byggnaden skulle skyddas som kulturminne och att norra salen bibehölls oförändrad för att visa hur hospitalet en gång fungerat. Ombyggnaden företogs under år 1958. De två mellersta salarna sammanslogs till en större samlingssal för ca 150 personer. Södra salen omändrades till syförenings- och samkvämsrum. Ett kaffekök och en entréhall inrättades. Pannrum och toiletter för kyrkobesökare förlades till nyupptagna källarutrymmen. Genom donation utsmyckades stora salen med bl.a. en freskomålning av kyrkomålaren Pär Siegård (1877-1961). Målning symboliserar karolinens gåva till de gamla. I salen hänger f.n. även originalskisserna till kommunens slutgåva till funktionärer vid kommunens upphörande med utgång av år 1973. Skisserna är utförda av konstnären Bertil Liljeblad. I syföreningsrummet hänger en samtida porträttmålning av Håkan Gyllenbielke.

Image

Beskrivning: Håkan Gyllenbielke

 

Förening:

Kvidinge Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Peter Cato (2019-01-18 19:24:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Cato (2019-03-09 08:23:25) Kontakta föreningen