Inställt Årsmöte!

På grund av Covid19-pandemin så har följande beslut tagits:

Hembygdsföreningens årsmöte söndagen den 25:e april kl. 13:00 i Hembygdshallen är inställt med förhoppningen att det blir av i höst. 

Minnesarrangemanget den 28 maj över Kronprins Karl August död på Kvidinge hed 1810 är också inställt. 


Editerad av: Elin Cato (2021-03-18 17:36:26)