Ängstugan

Ängstugan eller Östra Ängstugan som den också kallats är ett torp som blev bebott senast 1733 vilket framgår av bänklängden till Christine kapell. Det har från början hört till Hylinge Rusthåll och senare till Skenäs Kungsgård. Den hade ända fram till 1990 fastighetsbetäckningen Skenäs 1:2. Först 1954 överfördes Ängstugan till Kvarsebo socken! Tordpet skattlades 1774. Se bifogad fil och bild.


Förening:

Kvarsebo Hembygdsförening

Skapad av: Kvarsebo Hembygdsförening (2014-06-21 19:36:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kvarsebo Hembygdsförening (2014-06-21 19:36:58) Kontakta föreningen