I forna tider tändes eldar kring kusten för att vägleda sjöfarare i land och varna invånare om hotande fara.Nu tänder man eldar under den sista lördagen i augusti kring kusten för att fira sommarsäsongens avslutning. Skyddandet av Östersjön har gett traditionen Forneldarnas natt en ny och djupare dimension. Eldar tänds runt hela Östersjön. I S:t Annas skärgård är detta en tradition sedan många år tillbaka.
Mauritzbergs villaförening har föreslagit att vi även hos oss tar upp denna tradition i vår del av Bråviken.
Om brandsäkerheten tillåter planerar vi forneldar bl a i Kvarsebo, Djupvik och Österhagen. Gärna på fler ställen. Alla eldar tänds samtidigt lördagen den 27 augusti kl 20:30.

Jan Moberg
Kvarsebo Hembygdsförening


Förening:

Kvarsebo Hembygdsförening

Skapad av: Jan Moberg (2022-08-23 18:46:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Moberg (2022-08-23 18:46:02) Kontakta föreningen