Om oss

Kvarsebo Hembygdsförening är en liten men aktiv hembygdsförening som verkar för att väcka intresse för och sprida kunskap om socknens 10 000-åriga historia i gränstrakterna mellan Östergötland och Södermanland. Föreningen som har över 200 medlemmar anordnar studiecirklar, hembygdsvandringar, dokumenterar händelser i gången tid m.m

Nyheter

De gravvårdar som rests till minne av hembygdens människor är tätt sammanvävda med hembygdens historia. Hembygdsföreningen vill därför beskriva några personer som ligger begravda här.  Var bodde de , vad arbetade de med, hade de några andra uppdrag/bisysslor och vad hade de för intressen.

Här på hemsidan i mappen Kvarsebo kyrkogård...

Läs mer >

      

Fråga             Rätt svar               Föremål

1                     X                             Såddkanna

2                   ...

Läs mer >

Årets föremålstävling blev en av den mest kluriga hittills. Men några lyckades mycket bra.

1:a pris         Birgitta                  10 rätt Nästan rätt på utslagsfrågan

2:a pris         Nisse Norinder     9 rätt

3:e pris         Hans       ...

Läs mer >

Visa fler