Om oss

Kvarsebo Hembygdsförening är en liten men aktiv hembygdsförening som verkar för att väcka intresse för och sprida kunskap om socknens 10 000-åriga historia i gränstrakterna mellan Östergötland och Södermanland. Föreningen som har över 200 medlemmar anordnar studiecirklar, hembygdsvandringar, dokumenterar händelser i gången tid m.m

Nyheter

Den floravandring vi tidigare planerat till den 20 maj blir istället en vecka tidigare den 13 maj. Vi kommer då att bereda och så för en äng intill Kyrkplan. Start kl 10:00. Förutom ängsfröer vill vi gärna få tag i äldre allmogefröer. Har du några liggande på en loge -...

Läs mer >

De gravvårdar som rests till minne av hembygdens människor är tätt sammanvävda med hembygdens historia. Hembygdsföreningen vill därför beskriva några personer som ligger begravda här.  Var bodde de , vad arbetade de med, hade de några andra uppdrag/bisysslor och vad hade de för intressen.

Här på hemsidan i mappen Kvarsebo kyrkogård...

Läs mer >

      

Fråga             Rätt svar               Föremål

1                     X                             Såddkanna

2                   ...

Läs mer >

Visa fler