Om oss

Kvarsebo Hembygdsförening är en liten men aktiv hembygdsförening som verkar för att väcka intresse för och sprida kunskap om socknens 10 000-åriga historia i gränstrakterna mellan Östergötland och Södermanland. Föreningen som har över 200 medlemmar anordnar studiecirklar, hembygdsvandringar, dokumenterar händelser i gången tid m.m

Nyheter

Digitalt årsmöte 2021

Vi måste hålla årets årsmöte digitalt pga pandemin. Dagordning finns i Medlemsnytt nr 20. Verksamhetsberättelser för 2019 och 2020 finns på denna hemsida. Klicka på Meny uppe i vänstra hörnet. Berättelserna är också anslagna på de fyra anslagstavlorna i Kvarsebo. Övrigt underlag kommer att presenteras på mötet. Önskas material i förväg...

Läs mer >

Här låg den första Konsumbutiken

Det är ingen av våra medlemmar som har hört av sig efter inlägget i förra Medlemsnytt, om var Kvarsebo Konsumtionsförenings första butik låg. En av vår hembygdsförenings tillgångar är att vår ordförande Jan Moberg är ”kartnörd”.  Jan har lagt en karta från år 1769 över en nutida karta och även...

Läs mer >

Vet Du var den första Konsumbutiken låg 1906?

Den här bilden visar den första Konsumbutiken i Kvarsebo år 1906. Vet Du var den låg? Några ledtrådar - Det är ett staket på höger sida om huset, kanske är vägen från färjeläget på andra sidan staketet och gaveln på byggnaden den bod som tillhör Klaraberg längst till höger. Denna bod står fortfarande...

Läs mer >

Visa fler