Borsingby

Borsingby

AKADEMIHEMMANET
Bilder, Borsingby 1 – 8


BORSINGBY PÅ 1900 talet

Akademihemmet
Areal 30 ha

Vilhelm Fredrik Jansson född 1857 i Forsby Köpings landförsamling, och hans hustru Elin Sofia Eriksson född 1875 i Åsta Björskog. Arrenderade och brukade gården 1891 till 1925 då övertogs arrendet av dottern och mågen.

Bror Petrus Persson född i Köping 1895 och hustrun Anna Sofia född 1895 brukade gården 1925 till 1951 då de flyttade till Köping.

1951 tog Evert och Stina Jarl över arrendet efter Bror Persson. Familjen Jarl kom från Skultuna. 1971 friköpte familjen Jarl gården från Universitetet Fastighets innehav.
Bostadshuset som tillhörde akademigården såldes till en privatperson

På akademigården låg ett soldattorp. Där bodde soldaten Borgstedt med familj. Karl Fredrik Borgstedt född 1874 hustrun Anna Sofia och sönerna Einar, Sigvard och Karl.

Borsingby 1 och 2
Areal 55 ha, därav skog 20 ha

Gården ägdes i början av 1900-talet av Karl Emil Olsson född 1858 i Lundby församling utanför Västerås och hans hustru Katarina Lovisa född 1870 i Odensvi. Familjen kom 1899 till Borsingby från Rysta i Odensvi. Sonen Karl Gunnar Olsson och hans hustru Gunvor övertog gården efter Karl Emils död 1929 och brukade den till 1935.
Gården köptes 1935 av Sven Alfred Håkansson född i Blekinge och hans hustru Agda född 1903, dom brukade gården till 1949 då såldes gården till Familjen Persson som kom från Asker i Örebro län.

Herbert född 1903 Örebro län och hustrun Anna född 190 i Arboga
1962 köptes gården av Evert och Stina Jarl och brukade den tillsammans med akademigården
Bo Gunnar och Eva-Lena Andersson som nu brukar gården köpte den av familjen Jarl 1974. Evert och Stina flyttade då till Västerås


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-22 17:34:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-22 17:34:28) Kontakta föreningen