Flygplanshaveri

12/5 1949. Flyghaveri vid Valskog invid landsvägen Köping – Arboga, med Mosquito 30003 röd C från F1 i Västerås.

Haveriet inträffade kl. 10.45 under övningsflygning med flygplan ur förstadivisionen. Övningen har avsett navigeringsflygning på lägst 1000 meters höjd.

Under flygning på ca: 1500 meters höjd har flygplanet först utfört en roll,troligen åt höger. Sedan har flygplanet omedelbart gjort en halvroll åt vänster. Flygplanet har sedan stannat i ryggläge samt påbörjat en stigning i ryggläge. När farten tagit slut har flygplanet så småningom övergått i dykning under vänstervridning (åt höger i banans riktning). Mot slutet av dykningen har först stjärtpartiet slitits loss och därefter har ytterligare sönderbrytning inträffat. Flygplanet har till sist på låg höjd gjort en snabb upptagning –fortfarande i ryggläge – varvid vingarna brutits sönder. Vid nedslaget, endast några hundratal meter från ålderdomshemmet, har planet totalt sönderbrutits och delar spridits över ett stort område. Besättningen, flygförare sergeant Valdemar Ove Genneby och navigatör furir Erik Martin Jönslars omkom omedelbart vid nerslaget.

Orsaken till haveriet, vilket inträffat under sluten instrumentflygning,har sannolikt varit materialfel.

Ett antal Mosquito inköptes från England, en del av dessa plan var ej fabriksnya utan hade gjort tjänst i Engelska flygvapnet under kriget. Man kan knappast säga att dom var slitna, men kanske i vissa avseenden var av”kristidskvalité”. Det producerades vid ett 40-tal fabriker i Storbritannien, Kanada och Australien. Totalt tillverkades 7 781 i olika varianter.

Användning i Sverige

Mellan åren 1948 och 1954 ingick De Havilland DH 98 Mosquito i Flygvapnetsom nattjaktflygplan och benämndes J 30.

1945 års försvarskommitté rekommenderade att Flygvapnet skulle utrusta enflottilj för nattjakt. Först planerades en modifiering av Saab 18, men då andra världskriget var över fanns det stora överskottslager att tillgå och inköp av begagnade flygplan blev billigare än modifieringskostnaden.

Sverige införskaffade 1948 sextio stycken De Havilland DH 98 Mosquito MkXIX, en radarförsedd nattjaktversion. Flygplanen, som benämndes J 30, var utrustade med en amerikansk spaningsradar som möjliggjorde för piloterna att själva leta upp fiender. Alla flygplanen placerades på F 1 Hässlö i Västerås..

Fram till 1953 havererade totalt 23 flygplan. Flygvapnet misstänkte att roderfladder var orsaken till haverierna medan piloterna ansåg att flygplanen inte höll för påfrestningarna. (Flygvapengeneralen Björn Bjuggren skriver i sina memoarer att några av planen havererade när den vipparm som svängde nosradarskärmen fram och tillbaka lossnade och började dunka rytmiskt mot noskonen. Slagfrekvensen var sådan att planet kom i självsvängning och sprack.)Sven-Olof Olson, sedermera generallöjtnant och flygvapenchef flög planet under en natt jaktöving 1951 över Norberg i Västmanland och planet blev plötsligt manöverodugligt. Navigatören beordrades att lämna planet i fallskärm och Olson var beredd att följa efter. Planet stabiliserades dock och Olson tog återkontroll över det och lyckades landa på flottiljen igen. Tack vare detta hittades felet. Olson erhöll Stockholms tidningens medalj samt 1000kr.

På grund av bristande materialhållfasthet med ett flertal haverier till följd, flera av dem med dödlig utgång, fasades typen ut redan 1953 och ersattes av jetdrivna de Havilland DH 112 Venom. Man misstänkte att bland annat roderfladder var orsaken till några haverier och att flygplanstypen som var uppbyggd runt en dukklädd trästomme inte klarade det svenska klimatet. DeHavilland DH 98 Mosquito blev sålunda det sista propellerjaktplanet i Flygvapnet.

Ett udda uppdrag för Mosquiton var kurirflygningarna mellan England och Sverige i vilka passagerarna tvingades ligga i bombrummet under överflygningarna.För att inte bryta mot några neutralitetsavtal var flygplanen obeväpnade och civilregistrerade i England

Upplysningar om haveriet har erhållits från Lars Sundin Handen


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kungsörs Hembygdsförening (2015-03-04 14:41:08) Kontakta föreningen