Valskog

Valskog, centralort i Björskogs socken , nära Björskogs kyrka.Tidigare viktig järnvägsknut.

Skrivet av Ingvar Gustavsson.

Låt oss tänka oss tillbaka till första delen av 1600-talet. Hur såg Valskog ut då? Förmodligen fanns bara ett skogsområde med en kulle där det fanns ett kärr. En riksväg gick förbi detta kärr. Kanske stannade man för att vattna sina hästar där. Kanske fanns en krog i anslutning till kärret? Säkert är dock att det fanns en kyrka på den högsta kullen. Några byvägar stack av från riksvägen. Dessa vägar gick till olika byar, byar så som Lådberga men även till Valskog gård. Valskog gård som skulle ge namnet till samhället Valskog.
I ett av de förslag till stambana i Sverige ingick bl.a en järnvägslinje som skulle sammanbinda Mälaren med Vänern, via Hjälmaren. Man planerade järnvägen Köping Hult. Valskog blev då en naturlig hållplats. 1877 togs en annan järnvägslinje i bruk som fick stor betydelse för Valskog. En järnväg för malmtransporter mellan Grängesberg och Oxelösund anlades. På så vis blev Valskog en järnvägsknut. I och med det växte samhället Valskog. Vid Järnvägen fanns som mest 20 anställda. Västra Långgatan växte fram efter hand som de anställda vid järnvägen byggde bostäder. Även bageri, livsmedelsaffärer, mejeri, skola mm etablerades. Tiden mellan 1920 och 1960 var en lugn tillväxtperiod i Valskogs historia. Från början av 1960 talet fram till 1975 kännetecknades dock Valskog av ett intensivt byggande. Den nya skolan placerades mitt i samhället och invigdes 1967. Industriområden etablerades. Men några tåg stannar ej i Valskog längre!
Källa (delvis): Uppsats och fältkurs.
Av Sam Aalto & Anders Bergman
Handledare Mario ponzio
Bernt Andersson har myntat följande:
VALSKOG RUSSINET MITT I KAKAN


Förening:

Kungsörs Hembygdsförening

Skapad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-21 22:53:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kungsörs Hembygdsförening (2014-06-21 22:53:05) Kontakta föreningen