Om oss

Kungsörs hembygdsföreningen bildades 1927 och äger idag Gustav Vasas kungsgård, Kungsudden. Fastigheten ligger naturskönt vid Arbogaåns mynning vid Mälaren. Den har länge varit Kungsörs naturliga festplats för Valborg, nationaldag, midsommar, Lucia m.m.

Nyheter

Kungsörs Hembygdsförening arbetar sedan något år med projektet
”Viruellt Museum”

Projektet avser att tillgängliggöra föreningens samlingar, såväl föremål som bilder, genom att utnyttja internet. Då kan man hemma vid sin egen dator tillgodogöra sig  vad som samlats på museet alternativt gå på museet och med hjälp av sin mobiltelefon...

Läs mer >


Kallelse till ordinarie årsmöte i Kungsörs Hembygdsförening

Tid:          Söndag 24 mars 2024, kl. 14:00
Plats:       Kungsudden, Vasakällaren
Övrigt:      Kaffe och kaka serveras

             Förslag till Dagordning
Mötets stadgeenliga utlysande

Godkännande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare till mötet

Val av justerare till dagens protokoll

Föredragande av årsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning

Föredragande av...

Läs mer >

Nu finns filmer om Kungsör upplagda.

Klicka på pluset bredvid Filmarkivet i menyn för att välja film

Visa fler

Kontakta oss

 c/o Robert Jernlås , Borgviksvägen 2 , 736 32 Kungsör
 c/o Robert Jernlås, Borgviksvägen 2, 736 32 Kungsör
 070-608 66 39[email protected]