Om oss

Kungsörs hembygdsföreningen bildades 1927 och äger idag Gustav Vasas kungsgård, Kungsudden. Fastigheten ligger naturskönt vid Arbogaåns mynning vid Mälaren. Den har länge varit Kungsörs naturliga festplats för Valborg, nationaldag, midsommar, Lucia m.m.

Nyheter

Kallelse till Ordinarie Årsmöte i Kungsörs Hembygdsförening


Tid: Söndag 19:e Mars 2023, kl. 17.00
Plats: Kungsudden, Wasakällaren
Övrigt: Cafe’t är öppet till 17.00, musikunderhållning är planerad c:a 20 min. innan mötet


Förslag till Dagordning
1 Mötets stadgeenliga utlysande?
2 Godkännande av dagordning
3 Val av ordförande och sekreterare till mötet

Läs mer >

Om du är medlem i Kungsörs Hembygdsförening och inte fått några mail under hösten så ber vi dig maila kontaktuppgifterna till [email protected] så ska vi lösa det.

 

VÄLKOMMEN TILL LÖRDAGSSAMTAL PÅ KUNGSUDDEN I KUNGSÖR, DEN 25:e mars 2023, KL. 14.00

Lars-Erik Käll, Västra Mälardalens Släktforskarförening, samt förre landshövdingen Mats Svegfors

Kartläggning av soldattorpen i Kungsörs kommun.

Ett tiotal intresserade och engagerade släktforskare arbetar med att dokumentera de indelta soldaternas historia och lokalisera bevarade torp, boplatser och husgrunder i församlingarna Kung...

Läs mer >

Visa fler