Hembygdsgården Floa Backe

Styrelsen för Kungsäters hembygdsförening beslutade den 29 september 1956 att tacksamt mottaga det gamla manhuset från Djupadal i Grimmared. Byggnaden är från 1700-talet och var en gåva till föreningen från Johan och Jenny Abrahamsson. Fönstren till manhuset kommer från Torsäng i Karl Gustav.
Styrelsen bordlade vid ovanstående sammanträde frågan om en tomt till den erbjudna byggnaden. Det fanns tre olika områden som varit uppe som förslag till tomtmark. Senare, den 4 oktober,  beslöt styrelsen att platsen, Floa Backe, skulle bli platsen där Hembygdsgården skulle ligga. Tomten hade skänkts till föreningen av bröderna Börjesson från Torp i Kungsäter.
Nu startade ett gediget arbete med att få huset på plats. Det mesta arbetet utfördes säkert ideellt men i protokoll kan man läsa att lantmäteri, murning, grävning, snickeri, målning m m kostade summa 14 000 kronor. Efter att allt var färdigt och städnat, plantering gjorts utvändigt hölls invigningsfest Annan dag Pingst år 1963.

 

 

Den gamla ladugården, byggd på 1690-talet på torpet Drygers i Agnbäck, Kungsäter, flyttades till Floa backe i början på 1980-talet. Byggnaden plockades ner  till Drygers, varje detalj märktes noga  efter en tillförlitlig ritning gjord av antikvarie Henrik Jern, Varbergs museeum.  Sedan monterades byggnaden upp på sin nuvarande plats. Halm till taket odlades i Fönhult,  Kungsäter och tröskades på ett litet stiftverk.
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter