Kungsåra, Historiska Notiser


Historik

Följande citat är hämtat ur Kungsåra Allehanda 1992 (en skrift som Kungsåra Bygdegårdsförening, Hembygdsföreningen, PRO, Kungsåra församling samt Kungsåragårdens förskola och fritidshem gav ut under några år) skrivet av Paolo Savo:

Hur det hela började

När inlandsisen drog sig tillbaka för några tusentals år sen började landet resa sig. Först upp över vattenytan i Kungsåra var, enligt en del lärde män bergstoppen under kyrkan och enligt andra Gottsta backar. Och det hände för sisådär tretusen år sen.

Vid tiden för Kristi födelse hade mycket vatten sjunkit undan och mark frigjorts. Vi är nu inne i järnåldern och de första lämningarna här i bygden utgörs av boplatser kring Gottsta, närmare bestämt vid ovan nämnda Gottsta backar. Kungsbyn, Ändesta och Skepphusa befolkades något senare.

De första in byggarna kom troligtvis österifrån över Sagån, och det finns skäl att anta att Kungsåra är det tidigast bebyggda området i Västmanland. Ändelserna ”sta” och ”by” i gårdsnamnen härstammar från den tiden. Så värst mycket mer av väsentlig historisk karaktär inträffa – vad jag vet- inte här under de därpå följande tusen åren, lämningarna från vikingatiden är sparsamma.

Under 1300-talet händer en del smått och gott som Kungsåra, om än indirekt, var inblandat i. Men mer om det vid senare tillfälle. Det första dokument där Kungsåra omnämns är det brev från Hara (äldre namn för vår socken) Birger Jarl skrev anno 1257 angående pålagor för att finansiera bygget av Uppsala domkyrka.  I olika skrifter och dokument från 1300-talet omnämns gårdarna Väsby, Ändesta, Köpsta, Gottsta, Berga, Kilsta, Darsta, Tomta, Kvistberga och Skepphusa.

Under åren 1000–1500 (och ytterligare några hundra år till) finns förutom detta inte så mycket om Kungsåra i ett vidare perspektiv. Men en del viktigare dokument har tecknats eller avtal träffats i våra trakter. I något fall omnämns Kungsåra i dylika handlingar. En del mer eller mindre prominenta personer har på ett eller annat sätt haft sin anknytning till bygden. I skattelängden för Kungsåra av år 1615 finns noterat att Gottsta ägs av hertig Johan, son till Johan III och halvbror till kung Sigismund. Detta, tillsammans med annat tyder på att Gottsta varit kungsgård och där har man hittat en silverpipa som tillhört kung Sigismund.

Historiens vingar torde dock på ett eller annat sätt slagit över Kungsåra. Säkerligen har en eller annan kunglig dignitär på väg till det mer riksbekanta Ängsö slott (våra forna betesmarker) stannat till hos oss. Följen på väg till eller från Stockholm har passerat Kungsåra, och fastän den gula lanthandeln med skylten ”Färska lantägg” eller radhusen på andra sidan vägen inte fanns då, bör de ha lagt märke till bygden.

För att avsluta med lite skryt, så kan jag berätta att Sveriges och kanske Nordens äldsta bevarade möbel heter Kungsårabänken. Den står numera i Historiska muséet i Stockholm. En kopia gjord av Anders Göstasson står på dess plats i vår kyrka. Bänken i sig är intressant och det kan finnas anledning att återkomma till den.

Uppgifterna har jag till största delen hämtat ur Olof Rudebecks skrift om Kungsåra socken.”

Förening:

Kungsåra Hembygdsförening

Skapad av: Lars-Erik Ericsson (2018-12-30 18:56:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars-Erik Ericsson (2021-05-06 21:44:40) Kontakta föreningen