Verksamhetsberättelse 2018


                    

Verksamhetsberättelse för Kumla Hembygdsförening år 2018.

 

Årsmöte hölls den 18 mars 2018 i Ransta Nästa Bygdegård.

Ordförande Kerstin Forsgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Årsmötesförhandlingarna leddes av Göran Esselin och sekreterare var Barbro Eriksson.

Närvarande: 29 st medlemmar. Efter mötet serverades kaffe och hembakat bröd och Tjalle Forsberg visade bilder från ”gamla” Sala.

Styrelsen för 2018 har haft följande sammansättning:

Ordförande Kerstin Forsgren, vice ordförande Birgitta Brannemo, sekreterare Barbro Eriksson, kassör Hans Johansson, materialförvaltare Jan Einarsson, webbansvarig Sven-Erik Grahn, ledamot Bengt Lundin och Torsten Eriksson. Ersättare Ann-Sofie Brüdigam och Jan Einarsson.

Revisorer: Göran Esselin och Rune Larsson, ersättare Kerstin Michaelsen och Hans Backman.

Valberedning: Ellie Johansson (sammankallande), Kerstin Esselin och Lars-Erik Johansson.

Styrelsen har haft 9 sammanträden. Medlemsantalet är 163 personer.

VERKSAMHETEN

SKOLBESÖK. Den 22 maj var det dags för elever från Ransta skola åk 5-6 att besöka vår hembygdsgård. Ordförande Kerstin Forsgren hälsade elever och personal välkomna. På programmet denna dag stod: Rundvandring och lära känna byggnadernas historik, knivslipning, matt-tvätt med såpa och rotborste, bära vatten med ok, såga ved, osttillverkning, sjukvård, väga med bessman mm. Dagen avslutades med gamla lekar.

TREFALDIGHETSAFTON. Lördag den 26 maj kl. 18.00 hade 11 personer samlats vid Husta källa för att dricka av det stärkande vattnet. Kvällen avslutades med picknick i kvällssolen.

NATIONALDAGEN den 6 juni firades traditionsenligt vid Hembygdsgården kl.11.00. Ordförande Kerstin Forsgren hälsade ett 60-tal personer välkomna. Särskilt välkomnades Adamskören som framförde en trevlig repertoar under ledning av Margareta Alkstål. Den svenska flaggan hissades av Bengt Lundin och Jan Einarsson. Högtidstalet hölls av Elisabet Storm. De medverkande avtackades med varma applåder.

MOPEDRALLY. Den 16 juni arrangerade Magnus Brüdigam ett mopedrally i samarbete med hembygdsföreningen. Start och mål vid Kumla hembygdsgård/Kumla församlingshus där också kaffe och smörgås serverades. 61 personer deltog.                                                                            

HEMBYGDSDAG. Söndagen den 12 augusti hade ca 65 personer trotsat det ihärdiga regnandet och besökte vår hembygdsgård. Samtliga byggnader var öppna och i smedjan smidde Kjell Eriksson diverse småsaker. Utanför  hässjades det hö med hjälp av lie och räfsor. Höjdpunkten på dagen var när det 100 åriga tröskverket startades. Tröskverket har gjorts i ordning under ledning av Jan Einarsson och Göran Esselin.  I köket bakades tunnbröd av Gun-Britt och Sonja Isaksson och hade en strykande åtgång. Kaffe och våffla avnjöts i storstugan medan Sabina och Sonia underhöll med sång och musik. Jutta Teern visade kardning och spinning av ull.

BALUNSEN I RANSTA. Den 19 augusti genomfördes ”Balunsen” i Ransta. Hembygdsföreningen deltog under dagen med att visa gamla föremål och Jutta Teern kardade ull. Föreningen var också behjälplig vid kaffeförsäljningen.

BERÄTTARDAG. Ca 30 personer hade den 17 november kommit för att höra lite historia och se gamla bilder från Ransta i Ransta nästas lokaler. Torsten Eriksson stod för bildvisningen och föreningen bjöd på kaffe och hembakat bröd.

ADVENTSKAFFE. Kumla hembygdsförening ansvarade och bjöd efter gudstjänsten på adventskaffe den 2 december 2018.

ARBETSAKTIVITETER. Under året har det varit 3 arbetsdagar vid hembygdsgården. Arbetet har omfattat städning av storstugan och övriga bodar, lövräfsning samt översyn av tak.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR. Under året har styrelsen informerat sig om att medlemmarnas personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), ”Kumla hembygdsförening har ett medlemsregister där vi registrerar medlemmarnas namn, adress, epostadress och telefonnummer. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Registret används för att hålla kontakt med föreningens medlemmar. Den som har invändningar mot att förekomma i registret uppmanas kontakta registeransvarig som är kassören”.

HEMSIDAN. Arbete med nya hemsidan har påbörjats. Den är publicerad och finns på www.hembygd.se. Där publicerar vi med bilder och text om vår verksamhet, samt informerar om vad som kommer att hända. Arbetet fortsätter och den förbättras hela tiden. En del historiskt material

REPRESENTATION. Hembygdsförbundets Ledningsträff hölls i Västerås den 17 mars 2018. Kerstin Forsgren, Birgitta Brannemo och Sven-Erik Grahn deltog.

Årsmöte med Hembygdsförbundet hölls den 21 april 2018 i Skinnskatteberg. Kumla hembygdsförening representerades av Birgitta Brannemo och Barbro Eriksson.

Vid områdesträffen på Väsby kungsgård den 24 sept. 2018 deltog Kerstin Forsgren, Hans Johansson och Jan Einarsson.
                                                                             

SAMVERKAN MED ANDRA FÖRENINGAR.

Samverkan sker med Bygdeföreningen Tärnan, Kumla församling, Norrby hembygdsförening, Ranstaby fritidsförening och Ransta Nästa Bygdegårdsförening.

Hembygdsföreningens styrelse ser den goda samverkan med andra föreningar och organisationer som en samlad kraft som gagnar trivsel och gemenskap för bygdens folk.

EKONOMI.

När det gäller den ekonomiska förvaltningen hänvisas till balans- och resultatrapporten.

Mer om Kumla socken finns publicerat på www.bygdeband.se.                                                                                    

SLUTORD.

Styrelsen får härmed framföra ett stort och varmt tack till alla medlemmar och andra, som medverkat i verksamheten 2018. Ett stort tack riktas också till alla de som deltagit och utfört arbetsinsatser och visat intresse för olika arrangemang som hembygdsföreningen ordnat.

 

Kumla i februari 2019

STYRELSEN FÖR KUMLA HEMBYGDSFÖRENING

 

_______________________________                                 _____________________________

Kerstin Forsgren                                                                                   Birgitta Brannemo

_______________________________                                 ______________________________

Hans Johansson                                                                                    Barbro Eriksson

_______________________________                                 ______________________________

Torsten Eriksson                                                                                   Sven-Erik Grahn

_______________________________

Bengt Lundin

 

 

 

Editerad av: Sven-Erik Grahn (2019-03-22 11:13:25)