Välkommen till Kumla hembygdsförening

Hembygdsgården ligger vackert på en grusås. På gårdsplanen står en ca 400 år gammal ek. De flesta av husen är ditflyttade från socknens alla hörn.
Hembygdsföreningen är en ideell förening som bildades 1960.
Den har till uppgift att väcka, stärka och fördjupa kärleken till
och kunskapen om hembygden i forntid och nutid.
Mer om oss och vår verksamhet hittar du i menyn till vänster.

Mopedrally 16juni

 

Den 16 juni arrangerades mopedrally i Kumla. Mopeder med sina förare kommer från olika håll inkörande på gården utanför Kumla församlingshus, som för dagen hyrts av Kumla Hembygdsförening. Där finns rallyts arrangör Magnus Brüdigam redo för att ta emot anmälningarna Läs mer »

Nationaldagen

Text och bilder under produktion

Trefaldigsafton 26 maj

Trots det fantastiska sommarvädret hade bara ett tiotal medlemmar i Kumla Hembygdsförening mött upp till att besöka Husta källa. Källan ligger vid gärdeskanten till en enbevuxen kulle ute i den västmanländska jordbruksbygden i Kumla socken. Några promenerade eller cyklade grusvägen till källan. De flesta tog sig dock dit med bil. Läs mer »

Skolbesök 22 maj

Ett tiotal medlemmar ur Kumla hembygdsförening hade mött upp för att ta emot klass 5 och klass 6 från Ransta skola. Allt var noga förberett när bussen lämnade av de trettio eleverna med sina lärare till denna annorlunda skoldag, som numera blivit en tradition att genomföra varje vår.
Ordförande Kerstin Forsgren hälsade alla välkomna och därefter berättade Lars-Erik Johansson historiken om parstugan. Extra intressant blev det när han berättade att han som liten lekt i stugan då den fortfarande stod kvar i Vad. Eleverna fick också se hur stockarna fogats samman med s.k. dymlingar.
Läs mer »

Årsmöte 18 mars 2018

Barbro Eriksson och Göran Esselin

Mötesförhandlingarna leddes av mötesordförande Göran Esselin med Barbro Eriksson som sekreterare. Trots det vackra vädret infann sig ett trettiotal medlemmar. Till ordförande för 2018 omvaldes Kerstin Forsgren, som tackade för förtroendet och också riktade ett tack till sina övriga styrelsemedlemmar. Läs mer »

Folkskolan 175 år

Lördagen 12 november inbjöd Kumla Hembygdsförening till en uppskattad utställning med anledning av att det är 175 år sedan folkskolestadgan kom. I Kumla fanns då redan skolundervisning vilket man kunde läsa om på en skärmutställning. Utställningen ringdes in kl.13.00 med en gammal skolklocka av ordförande Kerstin Forsgren.
Läs mer

Hembygdsfest vid Kumla hembygdsgård

Ett sjuttiotal personer hade nappat på inbjudan till Kumla Hembygdsförenings ”öppet hus”- dag. Samtliga byggnader var öppna för besökarna. En del gamla jordbruksredskap fanns även utomhus att titta på.
Läs mer

Nationaldagsfirande vid Kumla hembygdsgård

Ett 70-tal personer hade slutit upp vid Kumla hembygdsgård för att delta vid firandet av nationaldagen.
Läs mer

Skoldag vid Kumla hembygdsgård

Sven-Erik GrahnFotograf: Sven-Erik Grahn

Vid grillen

Här i veckan hade årskurs 4 och 5 vid Ransta skola sin skoldag vid Kumla hembygdsgård. Kumla Hembygdsförenings ordförande Kerstin Forsgren hälsade besökarna välkomna och därefter fick alla elever en namnskylt med namn som var mer vanliga i början på seklet.
Läs mer

Styrelsen omvald på årsmötet

Årsmöte hölls den 8 mars i Kumla församlingshus. Ett 30-tal medlemmar hade kommit för att deltaga i årsmötet. Före förhandlingarna tittades på fotomontage på det gångna årets verksamhet.
Läs mer

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter