Om oss

 

Vi vårdar vårt kulturarv sedan 1918, och hälsar nya och gamla Södertäljebor välkomna till vår förening! Som medlem erbjuds du: Fyra nummer av medlemstidningen Täljebygden per år , medlemsbrev,  rabatterade priser på kulturkvällar, studiebesök och föreläsningar

Föreningens syfte är att:

  • sprida kunskap om kulturhistoria
  • utge kulturhistoriska skrifter
  • dela ut stipendier och gåvor
  • samverka med andra kulturföreningar
  • stödja Torekällbergets museum.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Väderkvarnen på Torekällberget är en välbekant siluett för södertäljeborna, men hur många känner till hur den och övriga byggnader och samlingar på Torekällbergets museum kommit till. Idén att skapa ett kulturhistoriskt museum i Södertälje uppkom i den anda av nationalromantik som rådde kring förra sekelskiftet. 

I januari 1918 bildades Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening. Under ledning av ordföranden Vilhelm Sjögren och konstnären och sedermera museiintendenten Torgny Dufwa påbörjades arbetet med att samla föremål till ett museum. Under ett antal år visades samlingarna i provisoriska utrymmen bland annat i Gamla Badhuset och Epidemisjukhuset. Efter diskussion med staden kunde föreningen 1928 arrendera ett område på Torekällberget för ett museum. 

Sommaren 1929 invigde Vilhelm Sjögren museet på Torekällberget genom att symboliskt låsa upp dörren till den nyuppförda kvarnen, som kom från Nora på Mörkö. Kvarnen blev en symbol för föreningen. Samtidigt uppfördes Råbygården och så småningom fler byggnader. 

Under 30- och 40-talet hade föreningen en livaktig verksamhet på Torekällberget med hembygdsfester, krönikespel och visning av stora samlingar bruksföremål. Borgmästare Jakob Pettersson var då en drivande ordförande. Under den s. k. citysaneringen i början av 1960-talet plockades många gamla byggnader ner och transporterades till Torekällberget där de återuppfördes. Arbetet med att driva museet blev då för betungande för föreningen. Vid årsskiftet 1962/63 kunde dåvarande ordföranden Robert Anberg överlämna anläggningen och samlingarna som gåva till staden. 

Föreningen fortsatte dock ännu en tid att sköta programverksamheten under ledning av dess sekreterare museiintendenten Eric Harry Bergquist och den välbekante lekledaren Rune Andersson. Föreningen har även efter överlämnandet kunnat bidraga till kostnaderna för uppförande av fler byggnader och inköp av museiföremål.

1997 bytte föreningen namn till Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje. Verksamheten har fortsatt genom föreläsningar och utflykter med kulturhistorisk anknytning, en tradition som funnits i mer än femtio år. Föreningens verksamhet och program presenteras i medlemsskriften Täljebygden fyra gånger om året. Föreningen har för närvarande ca 300 medlemmar.